Baş tası Biçim bozuklukları (kraniosnestozlar)

SeviYorum

New member
19 Eki 2020
312
0
0
Baş tası Biçim bozuklukları (kraniosnestozlar) Tarif: Kraniosnestoz terimi baş tasında eklem yerleri olan (sutur) yerlerinin bebeklerin doğum öncesi hamilelik esnasında erken kapanmasına verilen isimdir. Bebekler doğum esnasında baş etrafı ekseriyetle 36 cm lik baş etrafıyla dünyaya gelirler baş tasındaki eklem yerleri olan pek epeyce suturlerin yahut öndeki ve gerideki bıngıldak bölgesinin (Fontanel) açık, eklem yerleri açık ve fibrotik olmasıyla bebekler 2 yaşına gelinceye kadar baş etrafı 49 cm erişir. Fakat kraniosinestoz hastalığı ile dünyaya gelen bebekler bu açık ve fibrotik eklem yerlerinin kapalı olarak doğmaktalar. Baş etrafında bu büyüme bebeğin beyin hacmının büyümesine beyin fonksyonlarının gelişmenine imkan sağlamaktadır.

Beyin etrafındaki kafatası kemiğindeki eklem yerlerinin erken kapanması hem bebeğin beyin gelişmenine mahzur olmakta hemde başın form bozukluğu kararı estetik yahut kozmetik biçim bozukluklarına niye olmaktadır. Kafatası, yüz, burun, alın biçim bozuklukları başlığı altında olan bu grub hastalığın birincil ve ikincil olmak üzere iki tipi vardır. Birincil tipi olanlar kalıtsal ( genetik ) niçinler yahut annenin hamilelik esnasında teratojenik ilaçlar (valporat) kulanımı yahut bilinmeyen niçinlerden oluşmaktadır. İkincil tipi ise kan ve endokrin hastalıkları, D vitamin eksikliği yahut mikrosefalik ( küçük baş çevresi) olan bebekler dir. Bu ikincil tip olanı bir cerrahi hastalık olmayıp yalnızca hastalığın sebebi tesbit edilerek ve tıbbı olarak tedavi edilmektedirler. Birincil tip kraniosinestoz yahut baş tası biçim bozuklukları ise bir cerrahi hastalıktır.

Kafatası eklem yerleri erken kapandığında evvela başın form bozukluğu haricinde etkilenen eklem yerleri sayısına ve yerine göre beyin içi basınç artmasına bu biçimdece maalesef bu artan beyin basıncı kararı çocuk büyüdükçe beyefendisinin yetersiz gelişimlerine, zeka geriliklerine yahut başka beyin hasarlarına niye olmaktadır. En sık görülen baş tası hal bozuklukları içinde kafatsının ortasında eklem yeri olan (sagital suturun) erken kapanması % 55 civarında olup 1/5000 canlı doğumda görülürken, bu bebeklerin baş görünümü ön araka çapı uzamıştır. İkinci çoğunlukla ise baş tası önündeki eklem yeri olan (metopik suturun) erken kapanmasıyla trigonosefali olup bu bebeklerin başın ön kısmı ve alın bölgesi üçgen biçiminde olur ve görülme sıklığı 1/7000 doğumda görülür. Üçüncü çoğunlukla isekafa tasının yanlardaki eklem yeri olan (koroner suturun) erken kapanması tek yahut iki taraflı olur burdadaki başın formu ise daha çok kule baş halinde bir baş tası görünümü vardır. Daha nadiren beynin gerisindeki eklem yeri olan (lambdoid sutur) yerlerinin tek yahut iki taraflı kapanmasıdır daha az görülürler bu tip kraniosinestozlar bilhassa bebekleri tek taraflı birebir durumda yatırılan bebeklerde baş formuna hayli benzerler ve ayırcı teşhisi pek değerlidir.

Baş tası biçim bozukluğu teşhisi nasıl konulmaktadır ?

K
raniosinestozların teşhisi evvela çocuk tabiplerinin çocuğun doğumundaki baş hali, bıngıldakların (fontanel) açıklığı, baş etrafı ölçümleri, fontanel kabarıklığı üzere özel muayenesiyle başlar. Aylık çocuk gelişim takibinde baş formu, baş çapı büyümesinde bir düzensizlik var ise ayrıyeten başın gerek önde gerek geriye asimetrik büyümesi var ise kafatası hal bozukluğundan şüphelendirmedir. Baş hal bozukluğu ve beyinsel gelişimi, baş etrafı ve bıngıldak ölçümleri çocuk doğumdan daha sonraki fotoğrafları hayli dikkatli karşılaştırılmalıdır. Baş tası biçim bozukluğu kraniosinestoz şüphelinenlerde beyin ultrasonagrafi ve beyin 3 boyutlu Bilgisayarlı Tomografiler ile teşhisi ve bilhassa tipi mutlaklaştırılır.

Baş tası form bozukluğu tedavisi nedir?

Tıbbı ve cerrahi tedavi iki tip vardır. İkincil tip olan kraniosinestozlar yahut mikrosefalik bebekler tıbbı tedavi edilirken birincil tip ise cerrahi tedavileri yapılır.

Cerrahi tedavideki gaye kapanan baş tası eklem yerleri yahut bıngıldak bölgesinin kemiklerin beyin içi basıncı artırarak bu biçimdece beyin hacımsel ve fizyolojik gelişmenini engellemektedir. Cerrahi tedavide artan beyin basıncı düzeltilmesi gayesi yanında, başın, yüzün, burun ve alın biçim bozukluğunun düzeltilmesi ise kozmetik yahut estetik amacıda vardır.

Baş tası biçim bozukluğu cerrahi tedavi vakit içindeması;

1: Endoskopik cerrahi süreçler hayatın birinci 3 ay içerisinde,

2: Sagital sinostoz verteks baş tası rekonstruksionu hayatın birinci 3 ay içerisinde,

3: Frontal ve başka kafa tası sinostozlarında ise 4-12 aylık vakit içinderda,

4: Hipertelorizm cerrahisi ise 4-5 yaşlarında,

5: Baş tası, burun, yüz ve alın bir arada kombine anomalilerde ise kranio fasial ilerletme cerrahi pratiği ise 5-7 yaşları içinde yapılmaktadır.

Sonuç olarak baş tası hal bozuklukları (kraniosinestozlar) yenidoğan ve bebeklik periyodunda nisbeten sık görülen bir hastalıktır. Bu hastalığın teşhisi kimi vakit annelerin bebeklerinin baş formundan şüphelenirler. Çoklukla Çocuk Doktoru bebeklerin aylık takibleri esnasında baş biçim bozukluğu yahut baş çapı büyüme eksikliği kuşkusuyla Beyin Cerrahi Doktorunun Nörolojik ve fizik muayenesi yanında görüntüleme testlerinden 3 boyutlu Bilgisayarlı Tomografi tetkiki ile kesin teşhisi konulmaktadır. Bu form baş tası anomalilerin cerrahi tedavisinde; Beyin ve Hudut Cerrahı, Plastik ve Rekonstriktif Cerrahı, Çocuk Tabibi, Yeni doğan Anestezisti ve Yeni Doğan Ağır Bakım Tabibi üzere deneyimli Tabip grublarının titiz ve sabırlı ve enerjik grub çalışmasıyla eksiksiz sonuçlara ulaşılamaktadır.