Bağımlı Bağımsız Sıralı Cümle Nedir ?

BanaDediKi

Global Mod
Global Mod
26 Eki 2020
1,368
0
0
Bağımlı Bağımsız Sıralı Cümle Nedir?

Bağımlı bağımsız sıralı cümleler, yazı dilinde sıkça kullanılan bir yapıdır. Ancak, bu terim birçok kişi için karmaşık gelebilir. İlk olarak, bağımlı cümleleri ve bağımsız cümleleri ayrı ayrı ele alarak bu yapıyı daha iyi anlamak önemlidir.

Bağımsız Cümleler

Bağımsız cümleler, tek başlarına anlamlı olan ve bir düşünceyi tamamlamaya yeten cümlelerdir. Bu cümleler genellikle bir özne, bir fiil ve bir nesne içerir. Örneğin, "Güneş battı" veya "Köpek havlıyor" gibi cümleler bağımsız cümlelere örnektir. Bu cümleler aynı zamanda "basit cümleler" olarak da adlandırılır.

Bağımlı Cümleler

Bağımlı cümleler ise tek başlarına anlamlı olmayan ve bağımsız bir cümle ile birlikte kullanılması gereken cümlelerdir. Bağımlı cümleler, genellikle bağlaçlar veya bağlaç tamlamaları ile bağımsız cümlelere bağlanır. Örneğin, "çünkü yağmur yağıyor" veya "çünkü yemek yediğimiz için mutluyuz" gibi cümleler bağımlı cümlelere örnektir.

Bağımlı Bağımsız Sıralı Cümleler

Bağımlı bağımsız sıralı cümleler ise, bir bağımlı cümle ile bir bağımsız cümlenin bir araya gelerek oluşturduğu yapıdır. Bu yapıda, bağımsız cümle genellikle ana fikri verirken, bağımlı cümle bu ana fikri destekler veya açıklar. Örneğin, "Yağmur yağıyor, bu yüzden dışarı çıkmadık" gibi bir cümlede, "yağmur yağıyor" bağımsız cümle iken, "bu yüzden dışarı çıkmadık" bağımlı cümledir.

Örneklerle Açıklama

Bu yapıyı daha iyi anlamak için birkaç örnek inceleyelim:

1. "Kütüphaneye gittim, çünkü bir kitap ödünç almak istiyordum." Bu cümlede, "kütüphaneye gittim" bağımsız cümle iken, "çünkü bir kitap ödünç almak istiyordum" bağımlı cümledir.

2. "Sınavı geçmek için çok çalışmalısın, aksi halde başarılı olamazsın." Bu cümlede, "sınavı geçmek için çok çalışmalısın" bağımsız cümle iken, "aksi halde başarılı olamazsın" bağımlı cümledir.

Sonuç

Bağımlı bağımsız sıralı cümleler, yazılı ve sözlü iletişimde sıkça kullanılan bir dil yapısıdır. Bu yapı, bir düşünceyi daha açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmemize yardımcı olur. Bağımlı cümleler, bağımsız cümleleri destekleyerek veya açıklayarak cümlenin bütünlüğünü sağlar. Bu nedenle, bağımlı bağımsız sıralı cümlelerin kullanımını anlamak ve doğru şekilde kullanmak, etkili iletişim için önemlidir.