Aristoteles e göre bilim nedir

Canan

Global Mod
Global Mod
25 Mar 2021
1,763
0
0
Aristoteles’in Bilim Anlayışı

Aristoteles (384-322 BC), Yunan filozofu ve öğrencisi Plato'nun öğrencisi olarak tanınmıştır. Aristoteles, sadece filozof olarak değil, aynı zamanda bilim adamı olarak da tanınmıştır. Aristoteles, tarihinin en önemli ve çarpıcı düşünürlerinden biridir ve günümüzde bile etkisi görülmektedir. Aristoteles'in bilim anlayışı, tarihsel olarak çeşitli yönleri içerir.

Aristoteles’in Tanımı

Aristoteles bilim için "nikâname aranılan gerçeklerin doğru ve sistematik bir şekilde ortaya konması" olarak tanımlar. Bu tanım, bilimin çalışmalarının sistematik bir şekilde gerçekleri araştırmak üzere tasarlanması gerektiğini ifade etmektedir. Aristoteles'e göre, bilimsel çalışmalar, gerçekleri aramak ve keşfetmek üzere düşünceleri sınıflandırmak ve düzenlemek için kullanılmalıdır.

Klasik Görüş

Aristoteles’in bilim anlayışı, özellikle klasik görüşün bir temelidir. Klasik görüş, bir dizi kurallar ve kuramlar aracılığıyla dünyayı anlamaya çalışır. Aristoteles'in klasik görüşüne göre, dünya sistematik bir şekilde yapılandırılmalı ve anlaşılmalıdır. Bilimsel araştırmalar aracılığıyla bu sistematik yapıya ulaşılmalıdır.

Empirizm

Aristoteles’in bilim anlayışı aynı zamanda empirik olmayı öngörmektedir. Aristoteles, deneyimlerin bilimsel süreçlerin temelini oluşturduğunu düşünmüştür. Bu nedenle, bilimsel çalışmaların temeli, insanların deneyimlerinden elde edilen gerçekleri aramaktır.

Aristoteles’in Sonuçları

Aristoteles'in bilim anlayışı, tarihsel olarak çeşitli yönleriyle tanınmıştır. Aristoteles’in bilim anlayışı, tarihsel olarak bilimsel çalışmaları ve bu çalışmaların sonuçlarının önemli bir temelini oluşturmuştur. Aristoteles’in bilim anlayışı, aynı zamanda günümüzde de bilimin temelini oluşturmaktadır.