Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yapay zeka alanındaki istihdamın 50 bine çıkarılmasını hedefliyoruz

Teknotrat

New member
17 Şub 2021
454
0
0
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yapay zeka alanındaki istihdamın 50 bine çıkarılmasını hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Konseyi 1. Toplantısı’na katıldı. Yaptığı konuşmada bugüne kadar ‘Dijital Türkiye’ çalışmalarıyla çıktılarının en uygun biçimde bedele dönüştürülebileceği Türkiye’nin data madenini oluşturduklarını ve oluşturmaya devam ettiklerini tabir eden Oktay, “Bu maden her an büyüyen, genişleyen dinamik bir yapıya sahip. Artık elimizdeki bu madeni yerli ve ulusal yapay zeka uygulamaları ile iktisada kazandırma basamağına geçiyoruz. Bilginin bedele dönüştüğü yapay zeka odaklı dijital atağımızda kurumlar ortası eşgüdümü sağlayacağımız ve aksiyon planlarını değerlendireceğimiz Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Heyeti toplantımızın iyi olmasını diliyorum. Çığır açan teknolojilerin süratli yükselişiyle insan hayatının her alanında esaslı bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Bu dijital dönüşüm süreci büyük data, makine öğrenmesi, objelerin interneti ve artırılmış gerçeklik üzere alanlarda yapay zeka temelinde gerçekleşmektedir” dedi.

Yapay zekanın insan zekasına mahsus yüksek bilişsel işlevleri yahut otonom davranışları sergileyebilen akıllı bir
işletim sistemi olarak günümüzü şekillendiren en kıymetli bilişim teknolojilerinden birisi olduğuna dikkat çeken Oktay, “Sürücü asistanı üzere yarı otonom özelliklerle araçlarımızda, metabolizma bilgilerimiz üzerinden erken teşhis ya da sağlıklı hayat teklifleriyle sıhhat alanında, şahsa özel finansal otomasyon sistemleri ile bankacılık süreçlerinde, akıllı ölçüm ve verimli kullanım alt yapıları ile güçte tedarik zinciri ve inovasyon, tasarım-üretim tertibi ile üretim süreçlerinde yapay zeka artık bizden, içimizden biri. Yapay zekanın kusur hissesini azaltıp hassasiyeti artırarak süreçleri epey daha verimli hale getirmesi, fazlaca büyük bilgi kümelerini inceleyerek kayda paha sonuçlar çıkarabilmesi, kendini geliştiren algoritma yapısıyla yeni girdilere süratle adapte olması üzere özellikleriyle vakte kattığı bedel yadsınamaz bir gerçek” açıklamasında bulundu.


“Milli Teknoloji Atağımız ve Dijital Türkiye amaçlarımız doğrultusunda yapay zeka atılımlarında biz de varız diyoruz”

Bu pahanın iktisada de yansımasıyla yapılan araştırmalara nazaran Global Yapay Zeka Tesir Endeksi’ne nazaran yapay zekanın 2030 yılında dünya iktisadında yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir hisseye ulaşması beklendiğini aktaran Oktay, “2030 yılına kadar yapay zeka kullanması ile mahallî ekonomilerde beklenen büyüme oranı ise yüzde 26. Bu dönüşümde Türkiye olarak hisse sahibi olmak için yüksek teknoloji mamüllerini ulusal ve özgün olarak üretebilecek kapasitenin geliştirilmesini hedefleyen Ulusal Teknoloji Atağımız ve Dijital Türkiye gayelerimiz doğrultusunda yapay zeka atılımlarında biz de varız diyoruz. 2021-2025 yıllarını kapsayan Ulusal Yapay Zeka Strateji Evrakımız, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız öncülüğünde tüm paydaşlarla işbirliği ortasında hazırlanıp yayınlanmıştır. Vizyonu ‘müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka ekosistemiyle global ölçekte paha üretmek’ olarak belirlenen stratejinin odağında ‘kaliteli dataya erişim, ortak altyapıların kullanması ve ileri hünerlerin kazandırılması’ yer alıyor” açıklamasında bulundu.

“Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, 2021-2025 yılları içinde ülkemizin yapay zeka alanındaki çalışmalarını ortak bir tabana oturtacak önlemleri ve bu önlemleri hayata geçirmek üzere oluşturulacak yönetişim sistemini ortaya koymaktadır” diyen Oktay, “Bu kapsamda belirlenen 6 stratejik önceliği ise şu biçimde sıraladı: Yapay zeka uzmanı yetiştirmek ve alanda istihdamı artırmak, araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek, kaliteli dataya ve teknik altyapıya erişim imkânlarını genişletmek, sosyoekonomik ahengi hızlandıracak düzenlemeler yapmak, memleketler arası seviyede iş birliklerini güçlendirmek ve yapısal ve işgücü dönüşümünü hızlandırmaktır. Bu stratejik evvelar doğrultusunda ülkemizin yapay zeka ekosistemi olgunluk düzeyinin yükseltilmesi amacı, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite ve araştırma merkezlerini ve birebir vakitte özel kesimi kapsamaktadır. Yapay zeka tekno-ekonomik atılımında gerekli yönetişimi sağlamak için titizlikle çalışacağız. Strateji Belgesi’nde belirlenen önlemlerin uygulanmasını Heyet çalışmalarımız bünyesinde yakından takip edecek, gerekli uyumu sağlayacağız. Heyetin bu birinci toplantısında 119 önlemin yer aldığı Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nin uygulanmasına yönelik kurumsal sorumlulukları netleştireceğiz” dedi.

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nin uygulanma sürecinde katılımcılığı ve aktifliği artırmak üzere oluşturulacak STK, meslek örgütleri, akademi ve özel bölüm temsilcilerinden müteşekkil müracaat ve çalışma kümelerine ait yordam ve temellerin da değerlendirileceğini tabir eden Oktay, “Yapay zeka ekosistemimizin gelişmesi için tüm kurumlarımız ile eş güdüm ortasında çalışarak 2025 yılı prestijiyle Türkiye’de yapay zeka alanındaki istihdamın 50 bine çıkarılması, ülkemizde bu alandaki lisansüstü mezun sayısının en az 10 bin kişi olması, memleketler arası yapay zeka endekslerinde birinci 20 ülke içinde yer almak ve yapay zeka ekosistemi ile gayri safi yurt içi hasılaya yüzde 5 katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Ayrıyeten yapay zeka uygulamalarının etik ve hukuksal boyutlarını ele alan faaliyetler yürütülecek, bu alandaki milletlerarası çalışmalar takip edilecektir. TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü üzere kuruluşlar bu alanda girişimcilik ekosistemine katkı verecektir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız önümüzdeki günlerde Yapay Zeka Ekosistemi Teşvik Çağrısı’nı açıklayarak bu alandaki teşebbüslere yeni bir takviye kanalı oluşturacaktır. Üretim ve savunmadan sıhhate, güçten finansa bir hayli alanda yapay zekayı verimli ve inançlı biçimde hayatımızın her alanında kullanacağımız bir yakın geleceğe hazırlanıyoruz. Bilgiden katma kıymet üreten, teknolojik bağımsızlığa sahip tüm kesimlerde inovasyonu, üretkenliği ve rekabetçiliği yüksek bir Türkiye vizyonuna yapay zeka ekosistemimizle güç katacağız. İnsansız hava araçları ve otonom araçlarımız yardımıyla Türkiye’ye gıpta eden ülkeleri ulusal yapay zeka uygulamalarımız ile bir defa daha şaşırtacak, bir daha paradigmaları değiştireceğiz. Bunu daima birlikte yapacağız” tabirlerini kullandı.

Gençlere seslenen Oktay, ”Genç araştırmacıları, özel kesimi ve üniversitelerimizi yapay zeka atılımımızın bir modülü olmaya ve sürece katkı vermeye davet ediyorum. Tüm paydaşların bu tarafta üzerine düşeni yapacağına yürekten inanıyorum. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Konseyi toplantımızın Ulusal Teknoloji Atağımız ve Dijital Türkiye gayelerimiz tarafında ülkemiz ve milletimiz için güzel olmasını diliyorum” diye konuştu.